Vè che mưa xe Altis

Còn hàng

Giá 0₫

Vè che mưa cho xe Toyota Corolla Altis - Che nắng, che mưa cho sườn xe altis - Giúp kéo kính xuống 1 khoảng mà ko bị nước mưa hắt vào trong xe, để khi trời mưa, cửa kính kéo xuống (cho người trong xe không bị say xe) mà vẫn không bị nước mưa hắt vào.

Vè che mưa cho xe Toyota Corolla Altis

- Che nắng, che mưa cho sườn xe altis

- Giúp kéo kính xuống 1 khoảng mà ko bị nước mưa hắt vào trong xe, để khi trời mưa, cửa kính kéo xuống (cho người trong xe không bị say xe) mà vẫn không bị nước mưa hắt vào.